We use cookies (ours and those of third-party providers, e.g. Google Analytics) to simplify the use of our web pages and adjust the content more closely to your interests. Simply continuing to use our web pages sets only those cookies that are required for technical reasons; acceptance means that all cookies (including marketing cookies) will be set. Your consent is voluntary, and can be withdrawn at any time with future effect.

For further information, see our data protection statement.

Kabul etmek

Veri koruma bilgileri

Sürüm: 01.07.2021


Aşağıdaki veri koruma bilgilerinde, [ŞİRKET] ("CLAAS ortağı"), bu web sitesinde kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında bilgi sağlar.


A. Genel veri koruma bilgileri

I. Sorumlu kişinin adı ve iletişim bilgileri


Sorumlu kurum:

CLAAS KGaA mbH
Mühlenwinkel 1
D-33428 Harsewinkel
Germany
infoclaas@claas.com


II. Veri koruma görevlisinin iletişim bilgileri


Şirketler gurubu veri koruma görevlisine aşağıdaki şekilde ulaşılabilir:

CLAAS KGaA mbH
Data protection officer
Mühlenwinkel 1
D-33428 Harsewinkel
Germany
group.dpo@claas.com


III. Saklama süresi

Kişisel verilerinizi yalnızca toplanma veya işlenme amacına ulaşmak için gerekli olduğu sürece saklarız. Gerektiği durumlarda, verilerinizi iş ilişkisi süresince saklarız. Bu, özellikle sözleşmenin başlatılmasını ve gerçekleştirilmesini içerir.

Ayrıca, kişisel verilerinizi, sözleşmeden doğan veya yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli olduğu ölçüde ve süre boyunca saklarız. Ticari veya vergi kanunu kanıtlarını ve saklama yükümlülüklerini yerine getirmek için verilerinizi bu şekilde işleriz.

Veriler, sözleşmeden doğan veya yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi için artık gerekli değilse, verilerinizi işlemek için bize onay vermediğiniz ve/veya meşru menfaatlerimiz, örn. müşterileri geri kazanmak, hukuki uyuşmazlıklarda hukuki taleplere karşı savunma yapmak, nedeniyle daha fazla işleme gerekmediği sürece, bunlar düzenli olarak silinir. Yasal anlaşmazlıklarda yasal hak taleplerine karşı savunmak için verileri işlerken, saklama süresi ayrıca yasal sınırlama sürelerine de bağlıdır (örn. medeni hukuk ve ürün sorumluluğu yasasına göre). Bu durumda, işleme kısıtlanır, yani bunun için gerekli olan minimum süre ile sınırlandırılır ve diğer amaçlar için bloke edilir. Özel veri koruma bilgilerinde farklı bir madde mevcutsa, yukarıdakiler geçerli değildir.

IV. Alıcı kategorileri

 • Özenle seçilmiş hizmet sağlayıcılar. İş ilişkisini yürütmemizde bizi destekleyen, tarafımızca görevlendirilen hizmet sağlayıcılar verilere erişim elde eder. Bunlar, barındırma sağlayıcıları, veri yönetimi, hizmet olarak yazılım, e-posta hizmetleri, BT hizmetleri (örneğin bakım ve destek, veri taşıma), danışmanlık, birinci, ikinci ve üçüncü seviye bağlamında hizmet sağlayıcılar, çağrı merkezi hizmetleri, müşteri yönetimi, mektup dükkanları, pazarlama, medya teknolojisi, telekomünikasyon, müşteri ilişkileri ve müşteri adayı yönetimi, takip hizmeti sağlayıcıları, web ajansları, uyumluluk, imha hizmetleri (örn. belge öğütücüler), bizim için analiz yapan şirketler, finansal yönetim servis sağlayıcıları, nakliye ve lojistik hizmetleri, basım hizmetleri, teknoloji servis sağlayıcıları (örn donanım ve aksesuarları) kategorilerindeki şirketlerdir. Başka hizmet sağlayıcı kategorileri kullanılıyorsa, lütfen ilgili özel veri koruma bilgilerine bakın.
 • Üçüncü taraflara aktarım. Ayrıca, yasal veya sözleşmeye dayalı hükümler buna izin veriyorsa ve/veya onay vermişseniz verilerinizi üçüncü taraflara aktarıyoruz. Bu koşul altında, veriler aşağıdaki alıcı kategorilerine aktarılabilir: Sizin menfaatinize olduğu veya yasal olarak buna mecbur olduğumuz sürece, resmi soruşturmaları işleme koymak için kamu kurum ve kuruluşları (örneğin savcılık, polis, vergi dairesi, veri koruma denetleme makamı). Yasal dayanak, GVKY Madde 6, Paragraf 1, Cümle 1, Harf f veya c'dir.
 • CLAAS Grubunun grup şirketlerine veri aktarımları. Meşru menfaatlerimizi veya üçüncü bir tarafın meşru menfaatlerini korumak için gerekli olması halinde, verilerinizi CLAAS Group'un grup şirketlerine aktarır veya onların verilerinize erişmelerine izin veririz. Yasal dayanak, GVKY Madde 6, Paragraf 1, Cümle 1, Harf f'dir.Bu, sizin inisiyatifinizle bir sözleşmenin başlatılması veya sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli olduğu veya sizin rızanızla gerçekleştiği sürece, yasal dayanak GVKY Madde 6, Paragraf 1, Cümle 1, Harf b veya GVKY Madde 6, Paragraf 1, Cümle 1, Harf a'dır. Yasal olarak bunu yapmaya hakkımız olduğu sürece, yasal dayanak Madde 6, Paragraf 1, Cümle 1, Harf c'dir. Üçüncü taraflara daha fazla ifşa için özel veri koruma bilgilerine başvururuz.

 • Devam eden bir iş ilişkimiz olan üçüncü taraflar. Bu, bir sözleşmenin başlatılması veya sözleşmeyle ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi için veya sizin rızanızla gerekli olduğu sürece, yasal dayanak GVKY Madde 6, Paragraf 1, Cümle 1, Harf b veya GVKY Madde 6, Paragraf 1, Cümle 1, Harf a'dır. Yasal olarak yapmak zorunda olduğumuz kadarıyla, yasal dayanak GVKY Madde 6, Paragraf 1, Cümle 1, Harf c'dir.

V. Üçüncü ülkelere iletim

Kişisel verilerinizi kendimiz veya Avrupa Birliği dışındaki ülkelerdeki hizmet sağlayıcılar aracılığıyla ilettiğimiz sürece, GVKY Madde 44 ve devamındaki özel gerekliliklere uyuyoruz ve ayrıca hizmet sağlayıcılarımızı bu düzenlemelere uymaya mecbur bırakıyoruz. Bu nedenle, verilerinizi yalnızca GVKY tarafından garanti edilen koruma düzeyine tabi olarak Avrupa Birliği dışındaki ülkelere aktaracağız. Bu koruma seviyesi, özellikle AB Komisyonu tarafından verilen bir yeterlilik kararı veya GVKY Madde 46 uyarınca uygun garantiler ile garanti edilmektedir.

Üçüncü ülkelere (AB veya Avrupa Ekonomik Alanı - AEA dışındaki ülkeler) bir veri aktarımı gerçekleşmesi için aşağıdaki koşulların karşılanması gereklidir

 • Tarafı olduğunuz bir sözleşmeyi yerine getirmek için veya sorularınız için gereklidir.
 • Meşru çıkarlarımızı korumak için gereklidir.
 • Kanunen gereklidir veya sizden onay alınmıştır.
 • Hizmet sağlayıcıların dahil olduğu durumlarda sipariş işleme çerçevesinde gerçekleşir.

AB Komisyonu tarafından, söz konusu ülke için Avrupa veri koruma gerekliliklerine uygun bir veri koruma düzeyine ilişkin bir karar yoksa, hak ve özgürlüklerinizin uygun sözleşmelerle yeterince korunmasını sağlayacağız. Bu tür bir anlaşma, özellikle Avrupa Birliği'nin AB standart sözleşme maddelerinin alıcıyla anlaşması yoluyla, verilerin alıcısının yeterli düzeyde veri korumasına sahip olmasını sağlar. Aksi takdirde, açık rızanız temelinde de veri aktarabiliriz. Gelecek için geçerli olmak üzere herhangi bir zamanda onayınızı iptal edebilirsiniz, bkz. Bölüm A.VII. Yukarıdaki iletişim bilgilerini kullanarak talep üzerine size ücretsiz olarak daha detaylı bilgi vereceğiz.

Yeterli düzeyde veri korumasına sahip olmayan alıcılar tarafından veri işlemeyi yalnızca sizin izninize dayandırdığımız durumlarda, aşağıdaki risklerin mevcut olduğuna dikkat çekmek isteriz: Bu durumda, kişisel verilerinizi yeterince korumak için yeterli düzenlemeler bulunmayabilir, veri koruma denetleme makamı olmayabilir, veri koruma haklarınızın uygulanması zor olabilir veya göz ardı edilebilir, verilerin daha fazla işlenmesi ve üçüncü şahıslara iletilmesi üzerinde hiçbir kontrol olmayabilir.

Daha fazla bilgi, özel veri koruma bilgilerinde bulunabilir.

VI. Kişisel verileri sağlama yükümlülüğü

Özel veri koruma bilgilerinde aksi düzenlenmediği sürece, verilerinizi sağlamakla yasal veya sözleşmesel olarak yükümlü değilsiniz.

VII. Veri sahiplerinin hakları

GVKY Madde 15 uyarınca, hakkınızda saklanan veriler hakkında bilgi alma hakkına sahipsiniz. Yanlış kişisel veriler işlenmişse, GVKY Madde 16 uyarınca düzeltme hakkına sahipsiniz. Yasal gereklilikler karşılanırsa, işlemenin silinmesini veya kısıtlanmasını talep edebilir ve veri işlemeye itiraz edebilirsiniz (GVKY Madde 17, 18 ve 21). GVKY Madde 20'ye göre, izniniz veya sizinle bir sözleşme temelinde otomatik olarak işlenen veriler için veri taşınabilirliği hakkı iddia edebilirsiniz.

GVKY Madde 7 Paragraf 3 uyarınca onayınızı geri çekme hakkı

Kişisel verilerinizin işlenmesine rıza verdiyseniz, rızanızı istediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz. Onayınızı geri çekmeniz, onayınız temelinde gerçekleştirilen işlemlerin yasallığını, geri çekme noktasına kadar etkilemez.

İptal gayri resmi olarak yapılabilir. Bölüm A.I.'de verilen iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz. CLAAS ortakları, iptali onaylamak için daha fazla seçenek sunarsa (örneğin, her bülten e-postasındaki abonelikten çıkma bağlantısı), bu konuda özel veri koruma bilgilerinde bilgilendirileceksiniz.

Bölüm A. I.'de verilen iletişim bilgilerini kullanarak CLAAS ortaklarına karşı haklarınızı iddia edebilirsiniz.

Bir veri işlemenin veri koruma yasasını ihlal ettiğini düşünüyorsanız, seçtiğiniz bir veri koruma denetleme makamına şikayette bulunma hakkınız vardır. (Madde 77 GVKY).

Elbette, istediğiniz zaman CLAAS İş Ortağı veri koruma görevlisine de şikayette bulunabilirsiniz (privacy@claas.com).

Veri koruma haklarınızı geçerli kılmak isterseniz GVKY Madde 15-22, 12 Paragraf 3-6 ve GVKY Madde 7 Paragraf 3 ile bağlantılı olarak, GVKY Madde 6 Paragraf 1 Cümle 1 Harf c uyarınca yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için verilerinizi işleriz. Bu, veri işlemeden etkilenen kişiyi benzersiz bir şekilde tanımlamak ve kimliğinizi doğrulamak için ek bilgi talep etmek amacıyla verilerinizin işlenmesini içerir. Bunu GVKY Madde 12 Paragraf 6 uyarınca yasal yükümlülüğümüze dayanarak yapıyoruz. Bu, verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya işlenmesinin kısıtlanması (GVKY Madde 16, 17, Paragraf 1, 18) talepleriyle ilgili olarak GVKY Madde 19 bağlamında verilerin alıcılarına (GVKY Madde 19) iletilmesini ve bu alıcılara ve ilgili kişi olarak size (GVKY Madde 12) bildirilmesini içerir.

GVKY Madde 21 uyarınca itiraz hakkınız hakkında bilgi

1. Özel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerle, GVKY Madde 6 Paragraf 1 Cümle 1 Harf f (çıkarların dengelenmesi temelinde veri işleme) temelinde sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesine her zaman itiraz etme hakkınız vardır.

Eğer itiraz ederseniz CLAAS Ortağı, çıkarlarınıza, haklarınıza ve özgürlüklerinize ağır basan işleme için zorlayıcı meşru nedenler kanıtlayamadığı veya işleme, yasal iddiaları ileri sürmeye, uygulamaya veya savunmaya hizmet etmediği takdirde, kişisel verilerinizi artık işlemez.

2. CLAAS Ortağı, doğrudan reklamları işletmek için kişisel verilerinizi işler. Sizinle ilgili verilerin bu tür reklam amacıyla işlenmesine istediğiniz zaman itiraz etme hakkınız vardır.

İtiraz gayri resmi olarak yapılabilir ve şu adrese gönderilmelidir:


privacy@claas.com


B. Özel veri koruma bilgileri - Web sitemizin halkın kullanımına sunulması

I. Web sitemizin halkın kullanımına sunulması

Web sitesini yalnızca bilgi amaçlı kullanırsanız, yani kaydolmazsanız veya başka bir şekilde CLAAS ortaklarına bilgi sağlamazsanız (örneğin iletişim formumuz aracılığıyla), CLAAS ortakları yalnızca tarayıcınızın sunucumuza gönderdiği kişisel verileri toplar. Web sitesini size gösterebilmek için veri toplama teknik olarak gereklidir. Yasal dayanak, GVKY Madde 6 Paragraf 1 Cümle 1 Harf b'dir. Siteyi ziyaret ettikten sonra günlük dosyalarında saklanması, web sitesinin işlevselliğini ve bilgi teknolojisi sistemlerinin güvenliğini sağlamak için gereklidir. Veri işlemenin yasal dayanağı GVKY Madde 6 Paragraf 1 Cümle 1 Harf f'dir. Meşru menfaate dayalı veri işlemeye, gelecekte geçerli olmak üzere, istediğiniz zaman itiraz edebilirsiniz, bkz. Bölüm A. VII. Veri işleme konusundaki meşru menfaatimiz, yukarıda belirtilen amaçlara dayanmaktadır.

Web sitesini ziyaret ettiğinizde aşağıdaki veri kategorileri toplanır: Kullanım ve trafik verileri, teknik belgeler ve günlük verileri, ör.

 • Erişim tarihi ve saati
 • Greenwich Ortalama Saati (GMT) ile saat dilimi farkı
 • IP adresi
 • Erişen bilgisayarın ana bilgisayar adı
 • Web sitesinin hangi web sitesinden çağrıldığı
 • Web sitesi aracılığıyla çağrılan web sitesi (talebin içeriği)
 • Web sitesinde ziyaret edilen sayfalar
 • Çağrı işleminin başarılı olup olmadığına ilişkin mesaj
 • Aktarılan veri miktarı
 • Tarayıcı türü, dili ve kullanılan sürüm hakkında bilgi
 • işletim sistemi

Veriler, toplandıkları amaca ulaşmak için artık gerekli olmadıkları anda silinecektir. Web sitesinin sağlanması ile ilgili oturum sona erdiğinde bu gerçekleşir. Veriler günlük dosyalarında saklanıyorsa, en geç 30 gün sonra bu gerçekleşir. Veriler, sizden gelen diğer kişisel verilerle birlikte saklanmayacaktır.

Web sitemizde harici içeriği görüntülemek için (örneğin, CLAAS Collection kataloğunu görüntülemek için bir IFRAME entegrasyonu), yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi üçüncü taraflara (örneğin CLAAS Grubu şirketleri) aktarıyoruz. Yasal dayanak, GVKY Madde 6 Paragraf 1 Cümle 1 Harf f'dir. Meşru menfaatimiz, web sitemizi sizin için daha ilginç ve kullanıcı dostu hale getirmektir. Meşru menfaate dayalı veri işlemeye, gelecekte geçerli olmak üzere, istediğiniz zaman itiraz edebilirsiniz, bkz. Bölüm A. VII.

Teknik olarak gerekli hizmetlerin kullanımının yasal dayanağı, TMG Madde 15, Paragraf 3'tür. Sizinle ilgili kişisel verileri işlersek, bunu şu ölçüde işleriz

 • tarafı olduğunuz bir sözleşmeyi yerine getirmek için gerekliyse (GVKY Madde 6 Paragraf 1 Cümle 1 Harf b) veya
 • yasal olarak zorunluysa (GVKY Madde 6 Paragraf 1 Cümle 1 Harf c)
 • meşru çıkarlarımızı korumak için gerekliyse (GVKY Madde 6 Paragraf 1 Cümle 1 Harf f).

Meşru menfaate dayalı veri işlemeye, gelecekte geçerli olmak üzere, istediğiniz zaman itiraz edebilirsiniz, bkz. Bölüm A. VII. Çerezleri tarayıcı ayarlarınızı kullanarak silebilirsiniz. 

İstatistiksel analiz, pazarlama, ek işlevler kategorilerindeki hizmetlerin kullanımının yasal dayanağı, onayınıza dayalı olarak TMG Madde 15 Paragraf 3'tür. Sizinle ilgili kişisel verileri işlersek, bu verileri, GVKY Madde 6 Paragraf 1 Cümle 1 Harf a'ya dayanarak, sizin izninize dayanarak işleriz. Onayınızı iptal etme hakkınız vardır, bkz. Bölüm A. VII. Değişiklikleri "Veri koruma ayarlarını değiştir" üzerinden yapabilirsiniz.

Onayınız altı ay boyunca geçerlidir. Daha sonra tekrar onayınızı isteyeceğiz. Ayrıca, bu web sitesine yeni hizmetler eklenirse veya hizmetler, hizmetleri kullanmaya devam edebilmek için yeni bir onaya ihtiyacımız olacak şekilde değişirse (örneğin amaç değişikliği durumunda) çerez başlığının görüntülenmesi için sizden tekrar onayınızı isteyeceğiz.

Kişisel tarayıcı ayarlarınızın, ayarlarınızın (örn. onayınız) uzun vadede kaydedilemeyeceği ve sitemizi her ziyaret ettiğinizde sizden onayınızı isteyeceğimiz anlamına gelebileceğini lütfen unutmayın.

Her bir hizmet hakkındaki bilgiler aşağıda bulunabilir:

II. Hizmetlerin kullanımı (ör. çerezler, analiz ve yeniden pazarlama araçları)

Bu web sitesinde aşağıdaki kategorilerden hizmetler (ör. çerezler, analiz ve yeniden pazarlama araçları) kullanıyoruz:

 • Teknik olarak gerekli:

Web sitesinin sağlanması veya talep ettiğiniz bir hizmet için teknik olarak gerekli olduğu için “Teknik Olarak Gerekli” kategorisindeki hizmetleri kullanıyoruz. Bu hizmetler her zaman aktiftir.

 • İstatistiksel analizler:

“İstatistiksel Analizler” kategorisindeki hizmetlerle, web sitemizi daha kullanıcı dostu hale getirmek ve sunduğumuz bilgileri iyileştirmek için web sitesi kullanıcılarımızın web siteleri ve cihazlar arasında gezinme ve kullanım davranışlarını istatistiksel olarak analiz ediyoruz.

 • Pazarlama:

Hizmetlerimizi ilgi alanlarınıza daha da iyi uyarlamak ve ilgi alanlarınıza göre uyarlanmış reklamlar görüntülemek için "Pazarlama" kategorisindeki hizmetleri kullanıyoruz. Bu amaçla, diğer kaynaklardan gelen verilerle zenginleştirdiğimiz web siteleri ve cihazlar üstü profiller oluşturuyoruz (örneğin, birden fazla cihazdan giriş yapıyorsanız).

 • İlave fonksiyonlar:

"İlave fonksiyonlar"ın kullanımıyla size web sitemizde ilave fonksiyonlar sunuyoruz. Bu üçüncü taraf teknolojileri ile diğer web sitelerinden içeriği web sitemizde kullanıcı dostu bir şekilde görüntüleyebiliriz.

"İstatistiksel analizler", "Pazarlama", "İlave fonksiyonlar" kategorilerinde, verilerinizi herhangi bir amaç için (ör. profil oluşturma) kullanan üçüncü taraf sağlayıcıları da (ör. Google) kullanıyoruz. Üçüncü taraf sağlayıcılar verilerinizi Avrupa Birliği dışında, örneğin ABD'de kaydedebilir. Hem üçüncü taraf sağlayıcılar hem de devlet kurumları verilerinize erişebilir.

CLAAS'ın bu web sitesinde hangi hizmetleri kullandığını ve bu hizmetlerin hangi kategorilere atandığını şu adresten öğrenebilirsiniz:

C. Özel veri koruma bilgileri (genel) talep ve şikayetlerin işlenmesi ve ilgili iletişim (örn. bilgi talebi, sipariş veya destek talebi, geri arama talebi).

Bu web sitesinde saklanan iletişim bilgilerini kullanarak veya web sitesinde sağlanan iletişim formunu kullanarak CLAAS ortaklarıyla iletişime geçme seçeneğiniz vardır. Talebinizi işleme koymak, size bir yanıt göndermek veya bir şikayeti takip etmek için sizinle ilgili kişisel verileri işleriz.

Bu, bize ilettiğiniz endişelerin işlenmesinde ve şikayetlerin işlenmesinde ve takibinde ve ayrıca müşteriler ve ilgili taraflarla iletişimde DSGVO Madde 6 Paragraf 1 Harf f uyarınca meşru menfaatimize dayanmaktadır. Veri işlemeye herhangi bir zamanda itiraz etme hakkınız vardır, bkz. Bölüm A. VII. Veri işleme, sözleşmeye dayalı bir ilişki başlatmaya hizmet ediyorsa, işleme yasal dayanağı DSGVO Madde 6 Paragraf 1 Cümle 1 Harf b'dir.

Kişinizi yanıtlamak için gereken veriler, yıldız işareti (*) ile zorunlu olarak işaretlenmiştir. Ayrıca, gönüllü olarak bize daha fazla veri sağlayabilirsiniz. Bunlar, kişisel tanımlama verileri (örneğin hitap biçimi, ad ve soyad), iletişim bilgileri (örneğin telefon numarası, e-posta adresi), işletme verileri (örneğin şirket, adresi) ve iletişim içerik verileridir (konu ile ilgili ek veriler sağladıysanız).

Ayrıca kullanım ve trafik verilerini de (ör. IP adresi, talebinizin tarihi ve saati) işleriz. Veri işlemenin yasal dayanağı, bu web sitesinin işlevselliğini ve bilgi teknolojisi sistemlerinin güvenliğini sağlamaya yönelik meşru menfaatimize dayalı olarak GVKY Madde 6 Paragraf 1 Cümle 1 Harf f'dir.

Talepleri ve şikayetleri işlemeye ek olarak, verileri reklam ve pazarlama önlemleri için kullanırız, bu veri koruma bilgilerinin D. Bölümüne bakın.

Gerekirse, talebinizi takip etmek ve uygulamak için gerekliyse verilerinizi, örneğin CLAAS Grubunun grup şirketleri gibi üçüncü taraflara da ileteceğiz.

CLAAS ortakları, size en iyi şekilde tavsiyede bulunabilmek için verilerinizi kaydeder. Kişisel verileriniz, talebinizi cevaplamak için saklanacak ve yasal olarak, sözleşmeden veya sizin izninize dayanarak daha uzun süre saklamaya yetkili veya yükümlü olmadığımız sürece silinecektir. Ayrıntılar için bu veri koruma bilgileri içindeki Bölüm A.III'e bakın. Onayınız ve/veya başka bir yasal olarak tanınan izin gerçeği temelinde, özellikle GVKY Madde 6 Paragraf 1 Cümle 1 Harf f uyarınca meşru menfaatimiz temelinde, verileriniz, örneğin müşteri sadakati veya müşteri kurtarma amacıyla ve yasal iddiaların savunulması ile bağlantılı olarak saklanmaya devam edebilir. Yasal anlaşmazlıklarda yasal hak taleplerine karşı savunmak için verilerinizi işlerken, saklama süresi ayrıca yasal sınırlama sürelerine de bağlıdır (örn. medeni hukuk ve ürün sorumluluğu yasasına göre). Verilerinizin saklanması ile ilgili olarak teknik altyapımız gereklilik ve tahsis esaslarına dayanmaktadır. Buna bağlı olarak, grup şirketleri veya ortak şirketler, görevlerini yerine getirmek için ihtiyaç duydukları verilere erişebilir. Daha fazla ayrıntıyı A.IV altında bulabilirsiniz.

D. Üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar

Bu web sitesi üçüncü şahısların web sitelerine bağlantılar içerir (örn. CLAAS Grubu şirketlerinden). İlgili bağlantı çağrıldığında üçüncü tarafın web sitesi yeni bir pencerede açılır. Bu veri koruma bilgileri, üçüncü tarafın web sitesindeki veri işlemeyi kapsamaz.